Świat biznesu charakteryzuje się intensywną komunikacją – wewnętrzną, zewnętrzną, bezpośrednią i online. Umiejętność asertywnej komunikacji staje się niezbędnym narzędziem dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska. Ale co to właściwie jest asertywność i jak ją rozwijać?

Asertywność a inne formy komunikacji

Asertywność to umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny, bezpośredni i szanujący innych. Odróżnia się od agresji (narzucanie swojego zdania) i postawy unikającej (unikanie konfliktu za wszelką cenę). Asertywne zachowania często blokowane są przez odczuwany lęk, czy stres jaki wywołuje w nas sytuacja lub kontakt z osobą, z którą rozmawiamy.

Dlaczego asertywność jest tak ważna w biznesie?

Zapobiega nieporozumieniom. Jasne i bezpośrednie przekazywanie informacji minimalizuje ryzyko błędów, pozwala lepiej zrozumieć potrzeby drugiej strony i minimalizuje ryzyko eskalacji konfliktów wewnątrz zespołów.
Buduje zaufanie.  Transparentność i uczciwość w komunikacji wzmacniają relacje zawodowe niwelując domysły i doszukiwanie się drugiego dna komunikatu.
Poprawia efektywność. Asertywni pracownicy potrafią lepiej zarządzać swoim czasem, stawiać granice i efektywnie współpracować z zespołem.

Poniżej znajdziecie kilka strategii, technik oraz narzędzi rozwijających asertywność.

Samowiedza. Aby mówić otwarcie o swoich potrzebach, musisz je najpierw znać. Regularna refleksja nad tym, czego chcesz i czego potrzebujesz w danej sytuacji, jest pierwszym krokiem do asertywności.

Technika “Komunikat Ja”. Zamiast mówić “Ty zawsze przydzielasz mi dużo projektów”, spróbuj powiedzieć “Czuję się przeciążony, prowadzę teraz 4 duże projekty. Podjęcie się każdego następnego wpłynie na jakość mojej pracy i Twoje zadowolenie z osiągniętych wyników. Zastanówmy się razem kto w naszym zespole mógłby się tym zająć”. To wyrażenie własnych uczuć, a nie ocena drugiej osoby.

Ćwiczenie aktywnego słuchania.  Asertywność nie polega tylko na mówieniu, ale także na słuchaniu. Zamiast przerywać lub planować swoją odpowiedź, skup się na tym, co mówi rozmówca. Unikaj również osądzania, udzielania rad czy moralizowania. Twoje kontakty z innymi osobami będą w przyszłości przyjemniejsze, pełne zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Nauka mówienia “nie”. Dla wielu osób to najtrudniejszy aspekt asertywności. Kluczem jest pamiętanie, że mówienie “nie” konkretnej prośbie nie oznacza odrzucenia osoby, która prosi. Ważny jest sposób w jaki odmawiamy. Jeżeli jest on pełen agresji,  arogancki i pozbawiony zrozumienia dla drugiej osoby niewiele ma wspólnego z postawą asertywną.

Symulacje i role-play. Ćwiczenie asertywnych odpowiedzi w bezpiecznych warunkach (np. z trenerem, coachem czy kolegą z pracy) może pomóc w przełamaniu barier i rozwinięciu pewności siebie.

Dziennik asertywności.  Codzienne notowanie sytuacji, w których byłeś asertywny, oraz tych, w których mógłbyś poprawić swoje reakcje, pomoże Ci dostrzec postępy i obszary do pracy. Obserwuj te zdarzenia z dystansem bez oceniania i negatywnych komentarzy w stosunku do siebie. To co mówisz i myślisz o sobie ma wpływ na Twoje zachowania i to jak traktują Cię inni.

Feedback od innych. Proś kolegów z pracy czy przełożonych o opinię na temat Twojego stylu komunikacji. Często inna perspektywa pozwala zauważyć coś, co samemu umknęłoby Ci uwadze. Możesz również rozwiązać test stylów komunikacji i przeanalizować jego wyniki z coachem czy trenerem.

Szkolenia i warsztaty. Inwestuj w rozwój swoich kompetencji komunikacyjnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i narzędzia, przeanalizujesz różne case study i poszerzysz swoją perspektywę o nowe doświadczenia.

Pamiętaj, że asertywność to umiejętność, którą można rozwijać przez całe życie. Nikt z nas nie rodzi się asertywnym. Im częściej będziesz praktykować asertywne techniki komunikacji, tym łatwiej będzie Ci je stosować w codziennych sytuacjach zawodowych i osobistych. Zacznij od małych kroczków. Nauka asertywności jest procesem, który wymaga praktyki, a praktyka czyni mistrza.

Kontakt