Kontynuując temat wartości oraz ich wpływu na Twoje życie zawodowe i osobiste proponuję Ci ćwiczenie coachingowe pt. Dialog z wartością. Jego celem jest głębsze zrozumienie wybranej wartości i jej roli w Twoim życiu.

Przebieg:

  1. Wybierz jedną wartość, która jest dla Ciebie ważna, ale której znaczenie nie jest do końca jasne.
  2. Usiądź w cichym miejscu i przeprowadź “wewnętrzny dialog” z tą wartością. Zadaj jej pytania, jakby była osobą, np.: “Dlaczego jesteś dla mnie ważna?”, “W jakich sytuacjach najbardziej się przejawiasz?”, “Jakie korzyści przynosisz w moim życiu?”.
  3. Słuchaj “odpowiedzi” – mogą to być myśli, uczucia, wspomnienia. Zapisuj wszystko, co przychodzi Ci do głowy.
  4. Po zakończonym dialogu przemyśl, co nowego dowiedziałeś się o tej wartości i jak możesz ją lepiej włączyć w swoje codzienne życie.

To ćwiczenie ma na celu nie tylko pomóc Ci lepiej zrozumieć siebie, ale także umożliwić Ci działanie w sposób bardziej świadomy i zgodny z własnymi wartościami, co przekłada się na większe zadowolenie i spełnienie zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Jak rozpoznać własne wartości i jak one wpływają na nasze postawy i działania w środowisku zawodowym?

Kontakt