Karta zdrowej kultury to ćwiczenie coachingowe, które pomaga pracownikom zrozumieć, jakie zachowania i działania przyczyniają się do budowania zdrowej kultury organizacyjnej w ich miejscu pracy.

Krok 1

Poproś pracowników o stworzenie Karty zdrowej Kultury, na której z jednej strony umieszczą zachowania i działania, które uważają za ważne dla kultury organizacyjnej, a z drugiej strony – te, które jej przeciwdziałają.

Krok 2

Następnie każdy pracownik powinien wybrać jedno działanie lub zachowanie, które zamierza wdrożyć lub zmienić, aby wspierać zdrową kulturę organizacyjną.

Krok 3

W trakcie sesji coachingowej omówcie te zmiany, stwórzcie plan działania i ustalcie konkretne kroki do realizacji.

 

Kultura Organizacyjna: klucz do sukcesu biznesowego i rozwoju zespołu

Kontakt