“Efektywność nauki nie leży w sile wysiłku, lecz w mądrym użyciu naszej energii i skoncentrowaniu się na najważniejszych zadaniach.” – John C. Maxwell

W trakcie warsztatów uczniowie:

 • poznają swoje motywatory do nauki.
 • będą potrafić definiować swoje cele edukacyjne.
 • będą tworzyć Mój Plan Nauki, Plan dnia i listy zadań.
 • poznają swoje mocne i słabe strony związane z nauką.
 • będą potrafili określić i wyeliminować przeszkadzacze.
 • poznają metody nauki dedykowana różnym stylom nauki.
 • dowiedzą się jak organizować swoją naukę oraz powtórki w domu.
 • zdobędą wiedzę jak uczyć się matematyki, historii i WOSu, fizyki i chemii, języków obcych, geografii i biologii. Uczniowie otrzymują POTRAFISHową książeczkę z materiałami i infografikami.

Cele warsztatów:

 • Dostarczenie uczniom narzędzi i strategii, które pomogą im skutecznie uczyć się i osiągać sukces edukacyjny.
 • Dostarczenie narzędzi i zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania swoją nauką.
 • Przekazanie POTRAFISHowej książeczki z materiałami i infografikami, która pozwoli uczniom pogłębić ich wiedzę i praktycznie zastosować efektywne metody nauki.

Metody pracy:

 • Prezentacja
 • Dyskusje grupowe i case study.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Indywidualne i grupowe refleksje.

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe i narzędzia do pracy.
 • Indywidualne wsparcie i feedback dla uczestników.
 • Niespodzianka

Zapytaj o indywidualną wycenę dla swojej klasy lub szkoły

Podaj nazwę i adres szkoły, liczbę uczestników w podziale na klasy, planowany termin warsztatów oraz telefon kontaktowy.

Kontakt