Zasada Pareta 80/20 opisuje wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania. Dzisiaj wykorzystamy ją do zarządzania czasem. Celem ćwiczenia coachingowego  jest identyfikacja zadań, które przynoszą Ci największe korzyści.

Najpierw:
Przeanalizuj swoją listę zadań z ostatniego miesiąca.
Zidentyfikuj te zadania, które przyniosły 80% pozytywnych rezultatów w Twojej pracy.

Refleksja:
Jakie wzorce zauważasz? Czy są jakieś zadania, które zajmują dużo czasu, ale przynoszą niewiele korzyści? Jak możesz przeorganizować swój dzień, aby skupić się bardziej na tych najbardziej wartościowych zadaniach?

Nie wypalaj się – zarządzaj odpowiednio swoim czasem i zadaniami

Kontakt