RetrainExpo biznes i edukacja to obszary, które mają istotny wpływ na siebie nawzajem. Dlatego Potrafish zdecydowało się wziąć udział w tym wydarzeniu w listopadzie br. Dzięki prelekcjom i wystawom mieliśmy okazję zdobyć nową wiedzę, doświadczenie i inspirację do wartościowych i opartych na aktualnych trendach programów rozwojowych dla uczniów i nauczycieli.

RetrainExpo to wystawa, targi i konferencje poświęcone reedukacji i przekwalifikowaniu zawodowemu. Jest doskonałą okazją dla edukatorów i specjalistów z branży edukacyjnej i zajmującej się rozwojem pracowników do zapoznania się z najnowszymi trendami, narzędziami i innowacjami w dziedzinie edukacji, rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Nauczyciele i edukatorzy, którzy korzystają z takich wydarzeń, mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania nowej wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy edukacją i biznesem. Co przyczynia się do osiągania lepszych wyników uczniów, zespołów nauczycielskich oraz większego zainteresowania nauką i innowacyjnego podejścia do procesu nauczania. Udział w RetrainExpo zwróciło naszą uwagę na kompetencje przyszłości wymagane przez pracodawców od młodych osób wchodzących na rynek pracy.