Kluczowymi umiejętnościami przyszłości będą kreatywność, zdolność do rozwiązywania problemów, myślenie logiczne i umiejętność pracy zespołowej.- Sugata Mitra

Świat, w którym żyjemy, stale się zmienia. Zmieniają się technologie, rynki pracy, wymagania społeczne i wyzwania, przed którymi stoimy. W takiej dynamicznej rzeczywistości niezwykle istotne jest, aby nasi uczniowie byli przygotowani na przyszłość. Właśnie dlatego wprowadzanie i rozwijanie tzw. “kompetencji przyszłości” stało się kluczowym zadaniem edukacji.

Moduł wprowadzający

„Kompetencje przyszłości – przygotowanie uczniów i uczennic do wyzwań przyszłości.” – obowiązkowy, wprowadza uczestników w zagadnienia kompetencji przyszłości.

Moduł 1

„Kompetencja przyszłości – wzmacnianie samodzielności.”

Moduł 2

„Kompetencja przyszłości – praca w zespole.”

Moduł 3

„Kompetencja przyszłości – rozwiązywanie (złożonych) problemów.”

Moduł 4

„Kompetencja przyszłości – zarządzanie sobą.”

Moduł 5

„Kompetencja przyszłości – umiejętności społeczne i przywództwo.”

Cele warsztatów:

 • Dostarczenie nauczycielom wiedzy i narzędzi umożliwiających skuteczne rozwijanie kompetencji przyszłości u uczniów, takich jak samodzielność, praca w zespole, rozwiązywanie problemów i umiejętności społeczne.
 • Warsztaty mają na celu inspirację i motywację nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, które umożliwią uczniom rozwijanie umiejętności niezbędnych w zmieniającym się świecie.
 • Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami, aby stworzyć sieć wsparcia i podzielić się najlepszymi praktykami dotyczącymi rozwijania kompetencji przyszłości w edukacji.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję:

 • Pogłębić swoją wiedzę i umiejętności związane z nowoczesnym podejściem do nauczania.
 • Integrować kompetencje przyszłości w swojej codziennej pracy z uczniami
 • Nauczyć się skutecznych strategii wzmacniania samodzielności u swoich uczniów i uczennic.
 • Poznać innowacyjne metody pracy zespołowej, które mogą zastosować w swojej klasie.
 • Dowiedzieć się, jak prowadzić zajęcia, które rozwijają umiejętności rozwiązywania złożonych problemów u uczniów.
 • Nauczyć się skutecznych technik zarządzania sobą, które pozwolą im efektywnie planować swoje zajęcia i czas.
 • Poznać strategie rozwijania umiejętności społecznych i przywództwa u swoich uczniów.
 • Dowiedzieć się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia technologiczne do wspierania kompetencji przyszłości w swojej pracy dydaktycznej.
 • Nauczyć się tworzenia inspirującego środowiska edukacyjnego, które pobudza kreatywność i innowacyjność u uczniów.
 • Poznać dobre praktyki i przykłady z innych szkół, które skutecznie rozwijają kompetencje przyszłości u swoich uczniów.

Metody pracy:

 • Prezentacje i wykłady.
 • Dyskusje grupowe i case study.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Indywidualne i grupowe refleksje.

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe i narzędzia do pracy.
 • Indywidualne wsparcie i feedback dla uczestników.
 • Potwierdzenie ukończenia warsztatów.

Zapytaj o indywidualną wycenę dla Waszej Rady Pedagogicznej.

Podaj nazwę i adres szkoły, liczbę uczestników, planowany termin warsztatów oraz telefon kontaktowy.

Dodaj Moduł wprowadzający + Moduł … + Moduł …

Kontakt