Dialog z wewnętrznym krytykiem – poznaj i skonfrontuj się ze swoimi wewnętrznymi przekonaniami, które hamują działanie.

  • Znajdź spokojne miejsce i przemyśl, jakie negatywne myśli lub przekonania pojawiają się w Twojej głowie, gdy myślisz o ważnym zadaniu.
  • Na kartce napisz te myśli jako wypowiedzi Twojego “wewnętrznego krytyka” np.“Nie masz wystarczająco dużo wiedzy by wziąć udział w tym projekcie”
  • Teraz odpowiedz na te wypowiedzi jako Twoje “wewnętrzne wsparcie”, podważając te negatywne przekonania i podkreślając pozytywne aspekty. np. “Porównywanie się do innych nic nie wnosi. Mam swoją własną perspektywę i wartości, które mogę wnosić do tego projektu.”

Jak czujesz się po tym ćwiczeniu? Czy udało Ci się zidentyfikować i przełamać niektóre z Twoich blokad?

 

Pięć kroków – ćwiczenie coachingowe

Kontakt